کارگاه تخصصی بازار یابی بین الملل با حضور دکتر مهرانی

رزومه دکتر مهرانی در ادامه مطالب

 

 

 

 

خلاصه شرح حال آقاي دكتر هرمز مهراني

 

نام:هرمز                 نام خانوادگی:مهرانی                 شماره شناسنامه:63            صادره:نوشهر                سال تولد 1333                               

            

 

1- تحصيلات

 

 

1-1 اخذ ديپلم رياضي از ايران -تهران در سال 1351.

 

2-1 اخذ كارشناسي مديريت بازرگاني(Business Administration) در سال 1977 از ايالات متحده  آمريكا.

 

3-1 اخذ كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني با گرايش مالي از ايران.

 

4-1 اخذ دكتراي مديريت بازرگاني با گرايش بازاريابي از ايران .

5-1 داراي درجه علمي استاد ياري از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

6-1-دارای درجه علمی استادیاری از دانشگاه آزاد اسلامی.

 

 

 

2- موضوعات علمي جهت تدريس ، تحقيق،مشاوره و ارائه در سمينارها :

1-2 اصول و مهارتهاي فروش و مديريت امور مشتريان

2-2 مديريت فروش

3-2 بازاريابي و مديريت بازار

4-2 بازاريابي بين المللي

5-2 بازار شناسي و مسائل بازار يابي

6-2 سمينار در مسائل بازار يابي بين المللي

7-2 بازار يابي صنعتي

8-2 بازار يابي و رفتار مصرف كننده

9-2 مديريت تبليغات

10-2 تحقيقات بازار يابي

11-بازار شناسی و پژوهش بازار

12-2مديريت ارتباط با مشتريان

13-2-مديريت صادرات و واردات

14-2- مدیریت بازاریابی خدمات بانکداری

15-2-مدیریت استراتژیک

 

 

 

3- مسئوليت هاي علمي ، دانشگاهي و ساير پست ها

1-3 استاد يار دانشگاه عالي دفاع ملي و مدير گروه آموزش مديريت در دانشكده مديريت استراتژيك كه فقط در مقطع دكتري دانشجو مي پذيرد از سال1380 تا 1384

2-3 عضو هيئت علمي دانشگاه دريايي امام خميني از سال 1374 تا سال 1378.

3-3 رئيس دفتر مركزي دانشگاه امام خميني در تهران از سال 1375 تا 1378 .

4-3 مسئوليتهاي اجرائي در مشاغل لجستيكي در نيروي دريايي ارتش به مدت 13 سال  از سال 1356 تا 1369 .

5-3-رييس هييت مديره ويكي از سهام داران شركت تحقيقاتي پژوهشگران بازار شرق.

6-3-نايب رييس هييت مديره بنياد فرهنگي-هنري پونه(يك موسسه تبليغاتي) در تهران از سال 1387-1388 

7-3-ارايه مشاوره به شركت هاي مختلف در زمينه هاي مختلف بازاريابي در تهران و شهرستان هاي مختلف.

8-3-عضو هیات علمی مرکز آموزش بازرگانی وابسته به سازمان توسعه تجارت ایران و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

9-3-مدرس تعداد زیادی از مراکز آموزش بخش خصوصی

10-3-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1384 تا کنون

 

4- سوابق تدريس در دانشگاهها

1-4 تدريس درس مديريت رفتار سازماني در مقطع دكتري در دانشگاه عالي دفاع ملي به مدت 5 ترم تحصيلي.

2-4 تدريس درس بازار يابي صنعتي در دانشگاه الزهرا در مقطع كارشناسي ارشد .

3-4 تدريس دروس بازار شناسي و مسائل بازار يابي ،‌ سمينار در مســــائل بازار يابي بين المللي ، تحقيقات بازار يابي و مديريت بازار يابي در مقطع كارشناسي ارشد در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1380 تاكنون .

4-4 تدريس دروس بازار يابي و تبليغات ، بازار يابي و فروش و تئوريهاي مديريت و سازمان در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در دانشگاه علامه طباطبائي .

 

5-4 تدريس دروس رفتار سازماني ، تئوريهاي مديريت و سازمان ، مديريت منابع انساني ، مديريت خريد و روش تحقيق در دانشگاه دريايي امام خميني از سال 1375 تا سال 1377 .

6-4 تدريس دروس زبان تخصصي تبليغات ،  مديريت بازاريابي و تبليغات تلويزيوني، اصول بازاريابي ، مديريت بازاريابي و بازارشناسي و پژوهش بازار و مدیریت نام تجاری دردانشكده صدا و سيما در مقطع كارشناسي ارشد از سال1381تا كنون  .

7-4 تدريس دروس زبان تخصصي مديريت،بازاريابي و مديريت بازار،تحقیقات بازاریابی،مديريت رفتار سازماني، بازاريابي بين المللي و سمينار در مسايل بازاريابي در مقطع کارشناسی و روش تحقیق پیشرفته،مدریت استراتژیک پیشرفته،بازارشناسی و مسایل بازاریابی وزبان تخصصی پیش نیازدر مقطع کارشناسی ارشد  در دانشگاه ازاد اسلامي  واحد علی آباد در استان گلستان از سال 1384 تا کنون.

8-4-تدريس درس مديريت صادرات و واردات در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال در ترم پاييز سال 1385.

9-4 – تدریس درس مدیریت بازاریابی بین المللی صنعتی پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور تهران در سال 1387.

 

 

5- اجراي سمينارها و دوره ها در صنعت

1-5 ارائه دو سمينار در هتل رامسر و باشگاه فرهنگي وزارت كار با موضوع  ” بازار يابي و فروش در آستانه ورود به قرن 21  ” براي مديران فروش و بازرگاني شركتهاي صنعتي و خدماتي در سال 1376 .

2-5 ارائه سمينار در باطري سازي نيرو با همكاري آقاي دكتر عبدالحميد ابراهيمي با موضوع  ” تجزيه و تحليل محيط بازارهاي جهاني در خصوص توسعه صادرات همگام با ارتقاء رضايت مشتري  ” در سال 1378 جهت مديران بازرگاني و فروش و مديران عالي وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح .

3-5 ارائه سمينار در بانك تجارت با موضوع  ” نقش بازار يابي در گسترش فعاليتهاي بانك تجارت  ” در سال 1379 جهت مديران عالي بانك تجارت .

4-5 ارائه سمينــــار در كارخـــــــانه سيمــــــان بجنورد متعلــــق به شركت فــارس - خوزستان براي هيئت مديره و مديران ارشد آن شركت در سطح كشور با موضوع  ” استراتژي هاي بازار يابي جهاني و صادرات در آستانه ورود به قرن 21  ” در سال 1379 .

5-5 ارائه دو سمينار در كارخانه سيمان آبيك براي مديران و كارشناسان بخش بازرگاني با موضوعات ” استراتژي ها و راه كارهاي فروش ” و ” تبليغات ” در سال 1378 .

6-5 تدريس دروس مديريت بازار يابي در صنعت جهانگردي و هتلداري براي مديران آژانسهاي مسافرتي و جهانگردي به مدت پنج ترم از سال 1375 تا سال 1376 در مركز آموزش جهانگردي بنياد مستضعفان و جانبازان در هتل اوين تهران .

7-5 سخنراني در بيست و پنج دوره آموزشي براي مديران عالي ، مديران بازرگاني ، مديران بازار يابي و فروش شركتهاي مختلف در زمينه هاي مديريت بازرگاني ، اصول و مهارت هاي فروش ، فروشندگي حرفه اي ، خدمات پس از فروش و تبليغات در مركز آموزش و پژوهش صنايع ايران در تهران از سال 1376 تا سال 1381 .

8-5 اجراي دوره مديريت بازاريابي براي مديران و كارشناسان فروش و بازار يابي شركت مگا موتور در سال 1375 .

9-5 اجراي دوره اصول ، مهارتها و مديريت كاربردي فروش جهت مديران و كارشناسان  شركت سيماب زرين در سال 1377 .

10-5 اجراي سمينار در شركت اطلاع رساني دانش افشان در دهكده ساحلي شهرستان بندر انزلي با عنوان  ” روشهاي بازار يابي موفق در زمينه تجارت اطلاعات  ” در سال 1380 .

11-5 اجراي دو دوره ”  اصول و مهارتهاي فروشندگي خرده فروشي ها و استراتژيهاي ايجاد رضايت در مشتريان ” در كفش ملي ايران براي فروشندگان خرده فروشي آن شركت در سطح كشور در بهمن و اسفند ماه سال 1380 .

12-5 اجراي سمينار ”‌ اصول و مهارتهاي كار بردي فروش موفق ” در شركت پتروشيمي خراسان در بجنورد براي مسئولين بازرگاني و فروش آن شركت در مرداد ماه سال 1381 با هماهنگي شركت راهبران پتروشيمي ايران .

13-5 اجراي سمينار ”  اصول و مهارتهاي كاربردي فروش موفق ”  در شركت پتروشيمي اراك براي مديران و كارشناسان فروش و بازرگاني آن شركت در سال 1381 با هماهنگي شركت راهبران پتروشيمي ايران .

14-5 اجراي سمينار ” خدمات پس از فروش ” در شركت پتروشيمي اراك براي مديران و كارشناسان فروش و بازرگاني آن شركت در سال 1381 با هماهنگي شركت راهبران پتروشيمي ايران .

15-5 اجراي سمينار”  استراتژي و راه كارهاي حضور موفق شركت ها در نمايشگاهها با تاكيد بر نقش غرفه داران  ” براي متصديان و مسئولين شركت كننده در نمايشگاه بين المللي ايران پلاست شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در حضور آقاي نعمت زاده مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در سال 1381 .

16-5 اجراي دوره ” مديريت تبليغات از ديدگاه بازار يابي ” براي مديران روابط عمومي و تبليغات شركت سهامي خاص زمزم ايران در شركت زمزم ايران در آذر ماه سال 1379 .

17-5 اجراي سمينار ” استراتژي ها و راه كارهاي افزايش فروش در دوره هاي ركود ، تورم و كاهش تقاضا ” با همكاري آقايان دكتر عبدالحميد ابراهيمي و دكتر رئوف رابطي در شركت بازار يابي جهاني پايا تدبير در اسفند ماه سال 1381 .

19-5 اجراي دوره آموزشي ” مديريت بازرگاني ” براي مديران فروش و مديران بازرگاني و مديران بازار يابي شركت ها و سازمانهاي تحت پوشش وزارت صنايع و معادن مستقر در آذربايجان غربي با هماهنگي مؤسسه آموزش و پژوهش صنايع و معادن ايران در شهرستان اروميه در شهريور ماه سال 1381 .

20-5 اجراي هفت دوره و سمينار آموزشي با موضوع ” مهندسي فروش و فروشهاي حضوري ” در مؤسسه آموزش و پژوهش صنايع ايران در سالهاي 1381 – 1378 .

21-5 اجراي پنج دوره و سمينار آموزشي با موضوع ” فروشندگي حرفه اي ” در مؤسسه آموزش و پژوهش صنايع ايران در سالهاي 1381 – 1378 .

22-5 اجراي سمينار آموزشي ” مذاكرات فروش استراتژيك ” در شركت راهبران پتروشيمي براي مديران بازرگاني شركت هاي پتروشيمي تابعه در سال 1381 .

23-5 اجراي دوره آموزشي ” مديريت امور مشتريان ” براي مديران فروش ، بازاريابي و بازرگاني شركت ها در سال 1381 در مؤسسه آموزشي فناوران در  تهران .

24-5اجراي سمينار آموزشي ” مديريت بازاريابي بين المللي ” در شركت پارس (‌لاستيك پيروزي ) در سال 1381 براي مديران فروش و بازرگاني با هماهنگي مؤسسه آموزش و پژوهش صنايع لاستيك ايران .

25-5 اجراي سمينار آموزشي  ” برترين شناسي و الگو برداري از بهترين ها ”  براي مديران ارشد و هيئت مديره شركت پارس ( لاستيك پيروزي ) در شهرك صنعتي كاوه در ساوه در سال 1381 با هماهنگي مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع لاستيك ايران .

26-5 اجراي سي دوره آموزشي مهارتهاي فـروش براي فروشندگان رفاه در سال هاي 1382 و 1383 در تهران .

27-5 اجراي سمينار آموزشي با عنوان  ” آسيب شناسي بازار يابي ”  به مدت دو روز براي مسئولين و متصديان بازرگاني فولاد مباركه اصفهان در خرداد ماه 1382 .

28-5 اجراي سه روز سمينار آموزشي با عنوان ”  مديريت بازار يابي بين الملل  و صادرات  ” براي مديران بازرگاني شركت كشتي سازي فرا ساحل ( بندر عباس ) در تير ماه سال 1382 .

29-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان ”  تعيين حد رضايت مشتريان” براي مديران و مسئولين سازمان صنايع و معادن استان سيستان و بلوچستان در زاهدان در مرداد ماه سال 1381 .

30-5 اجراي دو روز دوره آموزشي با عنوان  ” چگونگي تكريم ارباب رجوع”  در مؤسسه بهسازي صنايع ايران واقع در بلوار يادگار امام خيابان ايثار ، در مهر ماه سال 1382 براي مديران و مسئولين سازمانهاي مختلف در كشور .

31-5 اجراي 16 ساعت دوره آموزشي بازاريابي و فروش براي فروشندگان شركت سگا سپهر توزيع كننده محصولات تفال در تهران درمهر ماه سال 1382.

32-5 اجراي 20 ساعت دوره آموزشي مديريت بازاريابي براي مديران نام تجاري شركت پاكسان در اسفند ماه سال 1381 در تهران .

33-5 اجراي 14 ساعت دوره آموزشي تكنيك هاي بازار يابي سنتي در دانشكده صدا و سيما در مهر ماه سال 1382 براي مديران و مسئولين كانون هاي تبليغاتي.

34-5 اجراي دو سمينار آموزشي با عنوان ” مشتري گرايي و مفهوم كيفيت از نگاه مشتري ” در شركت راهبران پتروشيمي در نياوران تهران در تير ماه و مرداد ماه سال 1382 .

35-5 اجراي دو دوره آموزشي در مؤسسه بهسازي صنايع با عنوان مهندسي فروش در خرداد ماه سال 1382 براي مديران بازار يابي و فروش شركتها .

36-5 اجراي سمينار استراتژي ها و راه كار هاي حضور موفق شركتها در نمايشگاه ها با تاكيد بر نقش غرفه داران براي مديران روابط عمومي شركت پتروشيمي ايران و راهبران پتروشيمي واقع در نياوران در مرداد ماه سال 1382.

37-5 دوره آموزشي  ” با چه راه كارهايي پيشتازان بازار شويم ؟ ”  در آموزشگاه بازار يابي پويا مشاور در مرداد ماه سال 1382 به مدت 15 ساعت .

38-5 اجراي دو دوره آموزشي با عنوان ” اصول و مهارتهاي فروشندگي در خرده فروشي ها ”  در فروشگاههاي زنجيره اي رفاه در كرج در سال 1382 .

39-5 اجراي يك دوره آموزشي با عنوان  ” اصول و مهارتهاي فروشندگي در خرده فروشي ها ” در فروشگاهها ي زنجيره اي رفاه در شهرستان اردبيل در سال 1382 .

40-5 اجراي يك دوره آموزشي با عنوان ” اصول و مهارتهاي فروش ” براي بازار ياب هاي شركت پيام همشهري وابسته به روزنامه همشهري در سال 1379 .

41-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان ”‌ نقش تبليغات و بسته بندي در پيشبرد فروش و صادرات ”  در سازمان صنايع و معادن شهركرد در سال 1382 براي مديران صنعتي استان .

42-5 اجراي يك روزه سمينار آموزشي با عنوان ” موانع و راه كارهاي تكريم ارباب رجوع ” در خرم آباد لرستان در سال 1382 براي مديران آب و فاضلاب.

43-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان ” طراحي و بهبود كيفيت محصول با رويكرد مشتري مداري ” براي مديران شركت پتروشيمي در شركت راهبران پتروشيمي در نياوران در سال 1382 .

44-5 اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان ” موانع و راه كارهاي تكريم ارباب رجوع ” در مؤسسه بهسازي صنايع در سال 1382 براي مديران و مسئولين بخش دولتي .

45-5 اجراي يك دوره آموزشي در مؤسسه بازار يابي پويا مشاور با عنوان ” راه كارهاي توسعه بازار ” در سال 1382 براي مديران بخش هاي صنعتي و بازرگاني كشور .

46-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي با همكاري آقاي دكتر عبدالحميد ابراهيمي با عنوان ” مديريت بازاريابي ” در سال 1382 براي مديران شركتهاي زمزم .

47-5 اجراي يك دوره آموزشي با عنوان ” كاربرد مديريت بازار يابي در شركتهاي تبليغاتي ” براي مديران آژانسهاي تبليغاتي در سال 1382 از طريق انجمن صنفي تبليغات ايران .

48-5 اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان ” اصول و مهارتهاي فروش ” در هتل صحراي تهران در سال 1382 براي مديران شركت هاي مختلف از طريق مركز آموزش و پژوهش صنايع ايران .

49-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان ” روانشناسي بازار ” در سال 1382 براي مديران شركتهاي شهر صنعتي قزوين و مديران سازمان صنايع و معادن استان از طريق مؤسسه آموزشي و پژوهشي صنايع و معادن وابسته به وزارت صنايع و معادن .

50-5 اجراي دو دوره آموزشي براي فروشندگان شركت چاي گلستان در سال 1379 با عنوان  ”اصول و مهارتهاي فروش ” .

51-5 اجراي 20 ساعت دوره آموزشي با عنوان تحقيقات بازار يابي براي مديران و كارشناسان شركت هاي تبليغاتي در تهران از طريق انجمن صنفي تبليغات ايران در مرداد ماه و شهريور ماه سال 1383.

52-5 اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان  ” اصول و مهارتهاي فروش موفق ”  در مؤسسه بهسازي صنايع براي معاونين و مديران بازرگاني شركت ها در 11 و 12 تير ماه سال 1383 .

53-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان  ”مديريت شكايت مشتريان ” در مؤسسه بهسازي صنايع براي معاونين بازرگاني و مديران فروش شركت ها در تاريخ 27/4/1383 .

54-5 اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان ”  مهارتهاي فروش  ” در شركت پارس سوييچ در شهر زنجان در 23 و 24 ارديبهشت ماه سال 1383 .

55-5 اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان  ” اصول و مهارتهاي فروش و مديريت امور مشتريان ” براي معاونين بازرگاني و مديران فروش شركت ها در مؤسسه بهسازي صنايع در تاريخ 30 و 31 ارديبهشت ماه سال 1383 .

56-5 اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان ” اصول و مباني بازار يابي پيشرفته براي مديران و كارشناسان بازرگاني و فروش استان خراسان در سازمان صنايع و معادن در مشهد در تاريخ هاي 29 و 30 تير ماه سال 1383 .

57-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي براي 170 نفر از كاركنان شركت پخش پارس قو وابسته به روغن نباتي قو با عنوان ” اصول و مهارتهاي فروش ” در تاريخ دوازدهم شهريور ماه سال 1383 .

58-5 اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان پاتولوژي بازاريابي در تاريخ 17 و 18 شهريور ماه سال 1383 در شركت ايز ايران وابسته به صا ايران براي مديران و كارشناسان بازار يابي و فروش .

59-5 اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان ” اصول و مهارتهاي فروش ” در مؤسسه بهسازي صنايع براي مديران و كارشناسان فروش در تاريخ هاي 19 و 20 شهريور ماه سال 1383 .

60-5 اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان مديريت شكايت مشتريان براي مديران و كارشناسان فروش و بازرگاني شركتها در مؤسسه بهسازي صنايع در تاريخ هاي 25 و 26 شهريور ماه سال 1383 .

61-5 اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان  ” مديريت بازار يابي و فروش” براي مديران و كارشناسان شركت توان باطري در اصفهان در تاريخ اول و دوم مهر ماه سال 1383 .

62-5اجراي 25ساعت دوره آموزشي با عنوان مديريت بازاريابي و تبليغات در شركت تبليغاتي پونه بين المللي چاه بهاردر مهر ماه سال 83.

63-5اجراي 24 ساعت كارگاه آموزشي با عنوان مديريت بازاريابي و فروشبراي مديران بازاريابي و فروش شركت هاي توشيبا و مولينكسدر آبان ماه سال 83.

64-5اجراي 4 روز كارگاه آموزشي براي كاركنان صنعت پتروشيمي ايران در شركت راهبران پتروشيمي در خيابان نياوران تهران در آبان ماه سال 83.

65-5اجراي2 دوره4  روزه آموزشي با عنوان كارشناسي امور فروش در موسسه آموزشي و پژوهشي فناوران در آبان ماه و آذر ماه سال 83 براي مديران و كارشناسان شدكت هاي بازرگاني.

66-5 ارايه مشاوره بازرگاني به شركت ياطاقان بوش از زير مجموعه هاي ايران خودرو از آبان ماه سال 830

67-5ارايه 4 روز سمينار آموزشي به مديران و كاركنان شركت زمزم تهران در آذر ماه سال 83 در تهران.

68-5اجراي يك روز سمينار آموزشي به مديران و كاركنان سازمان صنايع و معادن استان كهكيلويهو بويراحمد در ياسوج با عنوان مديريت بازاريابي و صادرات در آذر ماه سال 83.

69-5اجراي 2 روز سمينار آموزشي با عنوان اصول و مفاهيم كلان مديريت بازاريابي بين المللي در آذرماه سال 83 در مركز توسعه تجارت ايران وابسته به وزارت بازرگاني.

70-5 اجراي دو دوره  24 ساعته آموزشي با عنوان تحقيقات بازاريابي صادراتي به زبان انگليسي در مركز توسعه تجارت ايران براي مديران و كارشناسان بازرگاني در آذر ماه و دي ماه سال 83 در تهران.

71-5اجراي 2 روز سمينار آموزشي با عنوان اصول و مفاهيم كلان مديريت بازاريابي بين المللي در آذرماه سال 83 در سازمان بازرگاني استان يزد براي مديران بازرگاني بخش خصوصي و دولتي ايران.

72-5اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان استراتژي هاي سودآور بنگاه هاي اقتصادي خدماتي در بازارهاي رقابتي براي مديران و كارشناسان شركت پيمانكاري جهاد نصر در آذرماه سال 83 در تهران.

73-5اجراي 4 روز سمينار آموزشي با عنوان مهارتهاي فروش و ارتباط با مشتريان براي فروشندگان زمزم غرب تهران در آذر ماه و دي ماه سال 83 در تهران.

74-5اجراي 20 ساعت دوره آموزشي اصول و مهارت هاي بازاريابي و فروش براي كاركنان فروش شركت كمپرسور هوايار نماينده شركت اطلس كوپكو در ايران در ديماه و بهمن ماه سال 83 در تهران.

75-5اجراي 24 ساعت دوره آموزشي با عنوان اصول بازاريابي و فروش محصولات صنعتي براي كاركنان بخش فروش صنعتي شركت پاكسان در ديماه و بهمن ماه سال 83 در تهران.

76-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان مديريت بازاريابي و فروش براي كاركنان بازرگاني  شركت لبني صباح در شهرستان گنبد در استان گلستان در ديماه سال 83.

77-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان تحقيقات بازاريابي كاربردي براي مديران و كارشناسان بازرگاني استان اصفهان در سازمان صنايع و معادن استان در ديماه سال 83.

78-5 اجراي 24ساعت دوره آموزشي با عنوان چگونگي تقويت جايگاه نام تجاري شركت ها براي كاركنان بازاريابي و فروش شركت كف (داروگر)در بهمن ماه سال 83 در تهران.

79-5 اجراي 32 ساعت دوره آموزشي با عنوان مهارت هاي فروش و بازاريابي براي كاركنان شركت كاله در بهمن ماه و اسفند ماه سال 83 در تهران.

80-5اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان مديريت نام تجاري براي مديران ارشد و مياني شركت كف(داروگر)در بهمن ماه سال 83 در تهران.

81-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان مديريت شكايت مشتريان براي مديران و كاركنان بازاريابي شركت ها در موسسه بهسازي صنايع در اسفند ماه سال 83 در تهران.

82-5 اجراي دو روز كارگاه آموزشي با عنوان فروشندگي حرفه اي براي مديران و كاركنان بازاريابي و بازرگاني شركت ها در سازمان توسعه تجارت ايران وابسته به وزارت بازرگاني در اسفند ماه سال 83 در تهران.

83-5 اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان مهندسي فروش و فروش هاي حضوري براي مديران و كاركنان بازرگاني شركت هادر مجمع صنعت بين الملل در اسفند ماه سال 83 در تهران.

84-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان مديريت بازاريابي و فروش براي مديران و مسولين شركت ياتاقان بوش ايران وابسته به ايران خودرو در اسفند ماه سال 83 در تهران.

85-5 اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان اصول و مهارت هاي كاربردي فروش موفق و مديريت امور مشتريان در تاريخ هاي 24و25 فروردين ماه 84 از طريق موسسه آموزش و پژوهش صنايع ايران در هتل صحراي تهران براي مديران فروش و بازرگاني.

86-5 اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان مديريت بازاريابي و فروش براي مديران ارشد و كارشناسان شركت ايپاكو(ايمن خودرو)وابسته به ايران خودرو در تاريخ هاي 14و15 ارديبهشت ماه سال 84 در مشهد.

87-5 اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان مديريت شكايت مشتريان براي مديران و كارشناسان شركت توزيع برق بوشهر در تاريخ هاي 19و20 ارديبهشت ماه سال 84.

88-5 سخنراني در سمينار سراسري مديران شركت هاي توليد كننده صنايع غذايي در اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با عنوان نقش مديريت بازاريابي و بازاريابي صادراتي در صنايع غذايي در تاريخ 21 ارديبهشت 84.

89-5 اجراي يك دوره آموزشي 16 ساعته با عنوان برترين شناسي و الگو برداري از بهترين ها(Benchmarking) در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در ارديبهشت ماه سال 84 براي مديران و كارشناسان صنايع.

90-5 اجراي 5 دوره آموزشي(هر دوره 24ساعت) با عنوان مديريت ارتباط با مشتريان در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران براي مديران و كارشناسان صنايع در سال هاي 84و85.

91-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان برترين شناسي و الگو برداري از بهترين ها(Benchmarking) در شركت پتروشيمي اصفهان در تاريخ هشتم خردادماه84 براي مديران و كارشناسان آن شركت.

92-5  اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان اصول و مهارت هاي فروش براي مديران و صاحبان صنايع در سازمان منطقه آزاد كيش در تاريخ هاي 29و30خردادماه سال84.

93-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان تكنيك هاي طراحي پرسشنامه و مهارت هاي پرسشگري در هتل صحراي تهران براي موسسه آموزش و پژوهش صنايع ايران براي مديران و كارشناسان صنايع در تاريخ 16 تيرماه 84.

94-5 اجراي 6 ساعت سمينار آموزشي با عنوان چگونگي متمايز سازي در تاريخ 28 تيرماه 84 در موسسه بازاريابي پويا مشاور جهت مديران و كارشناسان صنايع.

95-5 اجراي 2 روز كارگاه آموزشي با عنوان تحقيقات بازاريابي در سازمان توسعه تجارت ايران در تاريخ هاي 24و25 مردادماه 84 براي مديران و كارشناسان صنايع.

96-5 اجراي 2 روز سمينار آموزشي با عنوان اصول و مهارت هاي كاربردي فروش موفق و مديريت امور مشتريان در تاريخ هاي 26و27مرداد ماه84 در هتل صحراي تهران براي موسسه آموزش و پژوهش صنايع ايران جهت مديران و كارشناسان صنايع.

97-5 اجراي 3 دوره آموزشي هر دوره 20 ساعت با عنوان تحقيقات بازاريابي براي مديران و كارشناسان بازرگاني در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران درشهريور و مهرماه84

98-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان 8 مرحله اساسي در توسعه و عرضه محصولات جديددر هتل صحراي تهران در تاريخ 3 شهريور ماه 84 از طريق موسسه آموزش و پژوهش صنايع ايران براي مديران و كارشناسان بازاريابي و تحقيق و توسعه.

99-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي در شركت پتروشيمي پوليكانوين وابسته به پتروشيمي آبادان در تاريخ 24 شهريور84 با عنوان تحقيقات بازاريابي براي مديران و كارشناسان شركت فوق.

100-5 اجراي 90 ساعت دوره آموزشي با عنوان استراتژي ها و تاكتيك هاي خلق و استحكام جايگاه نام تجاري محصولات در شركت كف (داروگر)در بهار و تابستان 84 براي مديران و كارشناسان نام تجاري و فروش آن شركت.

101-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان (ده گناه نابخشودني بازاريابي !ده فرمان بازاريابي)در هتل صحراي تهران براي موسسه آموزش و پژوهش صنايع ايران در 31 شهريور 84.براي مديران و كارشناسان بازرگاني.

102-5 اجراي 3 روز سمينار آموزشي با عنوان مديريت ارتباط با مشتريان در شركت ايران خودرو در مرداد ماه سال 84 براي مديران و كارشناسان آن شركت.

103-5 سخنراني در دومين سمينار بازاريابي در بانك كارآفرين براي مديران ارشد و روساي بانك ها در شهريور ماه 84.

104-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان آشنايي با سازمان تجارت جهاني در گروه فولاد خوزستان در اهواز در 31 شهريور ماه 84 براي مديران و كارشناسان بازرگاني آن شركت.

105-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان شناخت وضعيت بازار در شركت تحقيقاتي BMRBI در تهران براي مديران و كارشناسان صنايع در شهريور ماه سال 84.

106-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان مديريت توزيع در شركت صنايع شير ايران (پگاه)براي مديران وكارشناسان بازرگاني آن شركت در شهريور ماه 84.

107-5 سخنراني در سمينار روز ملي كيفيت در سازمان توسعه تجارت ايران با عنوان دلايل كاهش سهم بازار بنگاه هاي اقتصادي و ارايه راهكارهاي عملي در 18 شهريورماه84.

108-5 سخنراني در استانداري استان يزد براي مديران و كارشناسان صنايع استان با عنوان تحقيقات بازاريابي در مردادماه 84.مجري شركت بازارگستر يزد.

109-5 اجراي 2 روز سمينار آموزشي با عنوان اصول و مهارت هاي كاربردي فروش موفق و مديريت امور مشتريان در تاريخ هاي 22و23شهريورماه84 در شركت پگاه گيلان در رشت.

110-5 اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان مهندسي فروش در تجارت نوين در شركت صنايع آموزشي ايران براي مديران و كارشناسان آن شركت در تاريخ هاي سوم و دهم آذرماه سال 84.

111-5 اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان مديريت فروش پيشرفته در موسسه بهسازي صنايع در تهران در تاريخ 5و6 آذرماه84براي مديران و كارشناسان بازرگاني شركت ها و صنايع مختلف.

112-5 اجراي 2 روز كارگاه آموزشي با عنوان تحقيقات بازاريابي در سازمان توسعه تجارت ايران در تاريخ هاي 8و9آذرماه 84در تهران براي مديران و كارشناسان بازرگاني.

113-5 اجراي 16 ساعت دوره آموزشي با عنوان (اصول و فنون مذاكرات فروش) در شركت بازرگاني توسعه نيشكر وابسته به وزارت جهاد كشاورزي در آذر ماه و دي ماه 1384 براي مديران و كارشناسان آن شركت.

114-5 اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان (بازاريابي استراتژيكي) در شركت صنايع شيرايران(پگاه) در رشت در تاريخ هاي 19و20 دي ماه 84.

115-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان (ده گناه مرگبار بازاريابي :علايم و راه كارها)در شركت ياتاقان بوش ايران وابسته به شركت ايران خودرودر اول بهمن ماه 84 در تاكستان قزوين.

116-5 اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان اصول و مهارت هاي فروش براي تجار و بازرگان هاي منطقه آزاد كيش در مركز توسعه تجارت كيش در تاريخ هاي 6و7بهمن ماه 84

117-5 اجراي دو روز سمينارآموزشي با عنوان (مديريت بازاريابي بين المللي :رمز ماندگاري در بازارهاي هدف جهاني) در سازمان بازرگاني بجنورد براي مديران و كارشناسان بازرگاني استان خراسان شمالي در تاريخ هاي 9و10بهمن ماه 84.

118-5 اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان مذاكرات فروش براي شركت تام ايران خودرو وابسته به شركت ايران خودرو در تاريخ هاي 1 و 2 اسفند ماه 84براي مديران و كارشناسان بازرگاني آن شركت.

119-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان بازاريابي بانكداري براي مديران و كارشناسان شركت تجارت الكترونيك بانك پارسيان در تاريخ 11 اسفند 84 در آن شركت.

120-5 اجراي 6 دوره آموزشي هر دوره 2 روز در بانك صادرات ايران با عنوان مديريت ارتباط با مشتريان براي تحويلداران آن بانك در ارديبهشت ماه و خرداد ماه 85 در تهران.

121-5 اجراي 2 روز سمينار آموزشي با عنوان مديريت فروش و روش هاي جلب مشتري در اطاق بازرگاني استان كرمان در تاريخ هاي 18و19خرداد ماه 85 براي مديران و كارشناسان بازرگاني استان.

122-5 اجراي 4 دوره آموزشي هر دوره 30 ساعت با عنوان مديريت ارتباط با مشتريان در مركز آموزش كشتيراني در تهران و خرمشهر برا ي كاركنان خدمات بازرگاني آن شركت در ارديبهشت و خرداد ماه 85.

123-5 اجراي 3 روز سمينار آموزشي در هتل المپيك تهران ،تنكابن و اصفهان بري مديران فروش مناطق شمال ،مركز وجنوب آن شركت در تير ماه 85 با عنوان اصول و مهارت هاي فروش.

124-5 اجراي 2 روز سمينار آموزشي با عنوان (اصول و مهارت هاي فروش در خرده فروشي ها ) در شركت فرش مشهد در مشهد در تاريخ هاي 15و16تير ماه85.

125-5 اجراي 2 روز سمينار آموزشي با عنوان (مديريت ارتباط با مشتريان )براي كاركنان كارگذاري بانك سپه در تاريخ هاي 22و23تير ماه 85 در آن شركت.

126-5 اجراي 15 ساعت دوره آموزشي براي كاركنان واحد هاي فروش و مديريت ارتباط با مشتريان شركت ليزينگ ايران خودرو با عنوان مديريت ارتباط با مشتريان در تير ماه 85.

127-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان ارزيابي و تعيين حد رضايت مشتريان در تاريخ 10 مرداد 85 در شركت گروه فولاد خوزستان دراهواز براي مديران فروش و بازرگاني آن شركت.

128-5

جراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان مديريت بازاريابي بين الملي در اطاق بازرگاني استان كرمان در تاريخ هاي 19 و20 مرداد ماه 85 براي مديران بازرگاني استان.

129-5-اجراي 2 رذوز سمينار آموزشي با عنوان مديريت ارتباط با مشتريان در سازمان توسعه تجارت ايران در نمايشگاه بين الملل در تاريخ هاي 21 و22 مرداد ماه85 براي مديران بازرگاني و فروش شركت ها.

130-5-اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان مديريت بازاريابي در تاريخ هاي 15 و16 شهريور ماه85 در شركت هيرسا در شهر كرمان براي مديران بازرگاني و فروش شركت ها.

131-5-اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان بازار گرايي همگاني و مشتري مداري در تاريخ هاي 25 و26 شهريور ماه 85 در شركت پگاه گيلان در جفرود بندر انزلي.

132-5-اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان مديريت بازاريابي و فروش در سازمان بازرگاني خرم اباد لرستان در تاريخ هاي 27 و28 شهريور ماه 85 براي مديران و كاركنان بازرگاني استان.

132-5-اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان فروش و راه هاي افزايش فروش در شركت سايپا يدك در تاريخ هاي 30 شهريور و 13 مهر ماه 85 براي مديران و كارشناسان ان شركت.

133-5-ارايه مشاوره و آموزش بازاريابي به مديران و كارشناسان شركت شهاب سنگ با موضوع بازاريابي و فروش از نيمه دوم سال 1385

134-5-اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان تحقيقات بازاريابي بين الملل در سازمان بازرگاني استان سيستان و بلوچستان در زاهدان در تاريخ هاي 20و21آبان ماه 1384 براي مديران و كارشناسان بازرگاني شركت هاي استان

135-5-اجراي دو روز كارگاه آموزشي با عنوان مديريت فروش در سازمان بازرگاني استان لرستان در شهر خرم آباد در تاريخ هاي 4و5آذر ماه 1385 براي مديران و كارشناسان بازرگاني شركت هاي استان

136-5-اجراي 2روز سمينارآموزشي با عنوان اصول و مهارت هاي كاربردي فروش موفق و مديريت امور مشتريان در موسسه آموزش و پژوهش صنايع ايران در تاريخ هاي 8و9آذرماه85 براي مديران و كارشناسان بازرگاني شركت ها

137-5- اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان مديريت كانال هاي توزيع بين المللي در سازمان بازرگاني استان ايلام در تاريخ هاي 11و12 آذر ماه سال 1385 براي مديران و كارشناسان بازرگاني  شركت ها در استان

138-5-اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان مديريت بازاريابي خدمات بانكداري براي مديران و كاركنان بانك صادرات استان ايلام در شهر ايلام در تاريخ اول ديماه سال 1385.

139-5-اجراي 16 ساعت دوره آموزشي با عنوان خدمات پس از فروش براي مديران و كاركنان خدمات پس از فروش شركت خدمات فني و مهندسي مپنا در ديماه سال 1385 در آن شركت.

140-5-اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان تحقيقات بازاريابي بين المللي پيشرفته در سازمان بازرگاني استان چهار محال و بختياري در تاريخ هاي 20و21 ديماه سال1385 در شهر كرد براي مديران و كارشناسان بازرگاني شركت هاي استان.

141-5 اجراي دو روز كارگاه آموزشي با عنوان مديريت ارتباط با مشتريان در سازمان توسعه تجارت ايران در تاريخ هاي 23و24ديماه1385 براي مديران و كارشناسان بازرگاني شركت ها.

142-5-اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان آشنايي با سازمان تجارت جهاني در گروه ملي فولاد در اهواز در تاريخ 25 ديماه سال 1385 براي مديران و كارشناسان آن شركت.

143-5- اجراي 17 ساعت دوره آموزشي با عنوان مديريت ارتباط با مشتريان براي مديران و كاركنان شركت ليزينگ ايران خودرودر بهمن ماه 1385 در محل آن شركت.

143-5-اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان اندازه گيري رضايت مشتريان براي مديران و كاركنان واحد مربوطه شركت ايران خودرو ديزل در محل شركت نوانديشان بهسازي صنايع ايران در تاريخ هاي 4 و5 بهمن ماه 1385.

144-5-اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان كانال هاي توزيع و روش هاي انتخاب نماينده در صادرات در سازمان توسعه تجارت ايران در تاريخ هاي 7 و 8 بهمن ماه 1385 براي مديران و كاركنان بازرگاني شركت ها.

145-5-ارايه 4 روز مشاوره و آموزش بازاريابي براي مديران و كاركنان بازرگاني شركت جهان الكترونيك در شهرك صنعتي يزد در بهمن ماه و اسفند ماه 1385

146-5-اجراي دو روز كارگاه آموزشي با عنوان مديريت فروش در سازمان بازرگاني استان چهارمحال و بختياري در شهر شهر كرد در تاريخ هاي 14 و 15 بهمن ماه 1385 براي مديران و كاركنان بازرگاني شركت ها در استان.

147-5-يك ساعت سخنراني در شركت غلطك شرق كه با مشاركت شريك آلماني آن و با دعوت از مشتريان آن شركت در شهر گرگان در نهارخوران در تاريخ 18 بهمن ماه 1385 برگزار شد.

148-5-اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان اندازه گيري رضايت مشتريان در گروه ملي فولاد در اهواز در تاريخ 23 بهمن ماه   1385 براي مديران و كارشناسان بازرگاني آن شركت.

149-5-اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان تحقيقات بازاريابي بين الملل در سازمان بازرگاني استان خراسان جنوبي در شهر بيرجند در تاريخ هاي 25 و 26 بهمن ماه 1385 براي مديران و كارشناسان بازرگاني شركت هاي استان.

150-4-اجراي دو روز كارگاه آموزشي با عنوان تحقيقات بازاريابي بين الملل در سازمان توسعه تجارت ايران در تاريخ هاي 28 و 29 بهمن ماه 1385  براي مديران و كارشناسان بازرگاني شركت ها.

151-5-اجراي سه روز سمينار آموزشي با عنوان مديريت ارتباط با مشتريان با هماهنگي شركت راهبران پتروشيمي در معاونت بازرگاني شركت پتروشيمي براي مديران و كاركنان بازرگاني آن شركت در بهمن ماه سال 1385.

151-5- اجراي سه روز سمينار آموزشي با عنوان مديريت بازاريابي در انجمن صنفي تبليغات استان هرمزگان براي مديران و كارشناسان شركت هاي تبليغاتي استان در سازمان ارشاد اسلامي استان هرمزگان در شهر بندر عباس.

152-5-اجراي دو روز سمينار آموزشي با عنوان مديريت بازاريابي و شناسايي بازارهاي هدف در سازمان بازرگاني استان همدان در تاريخ هاي 5و6 اسفند ماه 1385 براي مديران و كارشناسان بازرگاني شركت هاي استان.

153-5-اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان مهندسي فروش براي مديران و كاشناسان فروش شركت گلستان كه از سرتاسر كشور در تهران جمع شده بودنددر تاريخ 24 ديماه 1385.

154-5- اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان مديريت بازاريابي براي مديران و كارشناسان شركت هاي مخابراتي كه تحت نظارت شركت ارتباطات سيار به صورت خصوصي فعاليت مي نمايند در تاريخ 13 اسفند ماه 1385.

155-5- اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان مديريت بازاريابي بين الملل رمز ماندگاري در بازارهاي هدف جهاني در مجمع صنعت بين الملل در تاريخ 9اسفند ماه 1385 براي مديران و كارشناسان بازرگاني شركت ها.

156-5 اجراي يك روز سمينار آموزشي با عنوان مهندسي فروش در مجمع صنعت بين الملل در تاريخ سوم اسفند ماه سال 1385براي مديران و كارشناسان بازرگاني شركت ها .

157-5-اجراي 16 ساعت دوره آموزشي با عنوان طرحريزي استراتژيك بازاريابي در سازمان مديريت فرا براي مديران ارشد و مديران بازرگاني شركت ها در دي ماه سال 1385.

158-5-اجرای 16 ساعت دوره آموزشی با عنوان خدمات پس از فروش در شرکت مپنا برای مدیران و کارشناسان بازرگانی در دی ماه سال 85

159-5 –اجرای 16 ساعت دوره آموزشی مدیریت فروش در شرکت ساپکو برای مدیران و کارشناسان آن در اردیبهشت ماه سال 1387          

160-5 – اجرای 4 دوره آموزشی هر یک به مدت 16 ساعت با عنوان مدیریت بازاریابی در مرکز آموزش بازرگانی وابسته به سازمان توسعه تجارت ایران در سال های 1387و1388

161-5– اجرای 3 دوره آموزشی هر یک به مدت 16 ساعت برا ی رایزن های بازرگانی سفارت خانه های ایران در سازمان توسعه تجارت ایران در سال های 1387و1388

162-5- اجرای 3 دوره آموزشی هر یک به مدت 8 ساعت با عنوان تدوین طرح استراتژیک بازاریابی برای رایزن های بازرگانی سفارتخانه های ج.ا ایران در سازمان توسعه تجارت ایران در سال های 1387و1388.

163-5- اجرای یک روز سمینار آموزشی با عنوان تجزیه و تحلیل محیط بازارها در راستای توسعه صادرات و یک روز سمینار آموزشی دیگر با عنوان مدیریت کانال های توزیع و پخش در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در سال 1387.

164-5- اجرای 3 روز سمینار آموزشی با عنوان مهارت های فروش برای نمایندگی های شرکت امرسان در شهرستان های اراک  ،گرگان و یزد در سالهای 1387و1388.

165-5- اجرای یک روز سمینار آموزشی با عنوان مدیریت نام و نشان تجاری در سازمان بازرگانی استان های فارس و گلستان برای مدیران و کارشناسان بازرگانی  استان های مربوطه در سال 1387.

166-5-  اجرای 3 دوره آموزشی هر یک به مدت 16 ساعت با عنوان مدیریت ارتباط با مشتری در مرکز آموزش بازرگانی وابسته به سازمان توسعه تجارت ایران برای مدیران وکارشناسان بازرگانی شرکت ها در سال های 1387و1388.

167-5- اجرای یک روز سمینار آموزشی با عنوان آشنایی با سازمان تجارت جهانی در تیر ماه سال 1387 در مرکز آموزش بازرگانی سمنان برای مدیران و کارشناسان بازرگانی شرکت ها در سال1387.

168-5- اجرای 3 دوره آموزشی با عنوان تحقیقات بازاریابی بین المللی در مرکز آموزش بازرگانی وابسته به سازمان تو سعه تجارت ایران در سالهای 1386و1387 برای مدیران و کارشناسان بازرگانی.

169-5- اجرای 5 دوره آموزشی با موضوع آشنایی با روش های توسعه صادرات غیر نفتی در مراکز استان های آذرباجان شرقی ،لرستان ،بوشهر،مازندران،برای مدیران و کارشناسان سازمان های بازرگانی استان های مربوطه در سال های 1387و1388.

170-5- اجرای 12 دوره آموزشی با عنوان آشنایی با نقش شرکت های پخش و فروشگاه های زنجیره ای در نظام توزیع کالا در مراکز استان های خراسان رضوی،اردبیل،اصفهان،کردستان،گلستان،گیلان،آذربایجان غربی،یزد برای مدیران و کارشناسان استان های مربوطه در سال 1387.

171-5- اجرای 3 دوره آموزشی با عنوان استراتژی های تنظیم بازاردر مراکز استان های گلستان،فارس برای مدیران و کارشناسن استان های مربوطه در سال 1387.

172-5- اجرای 2 دوره آموزشی با عنوان آشنایی با نحوه برگذاری نمایشگاه ها هر یک به مدت 16 ساعت در مرکز استان مازندران برای مدیران و کارشناسان استان در سال 1387.

173-5- اجرای 4 دوره آموزشی هر یک به مدت 16 ساعت با عنوان مدیریت ارتباط با مشتری برای مدیران و کارکنان شرکت ساپکو در سال 1387.

174-5- اجرای 2 سمینار آموزشی با عناوین مدیریت بازاریابی بین المللی و مدیریت بازاریاب استراتژیک هر یک به مدت 8 ساعت در شیراز برای مدیران و کارشناسان شرکت های مستقر در استان در اردیبهشت ماه سال 1388.

175-5-سخنرانی در هفت سمینار آموزشی برای مدیران ارشد و اعضای کانال توزیع شرکت امرسان در استان های مرکزی ،گلستان،آذربایجان شرقی،گیلان،یزد و مازندران در سال های 1387و1388

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6- تاليف ،‌ تحقيق ، ترجمه و مقاله

1-6 ترجمه و انتشار كتاب marketing  insight    اثر فيليپ كاتلر با همكاري آقاي دكتر عبدالحميد ابراهيمي در ارديبهشت ماه سال 1383 از طريق انتشارات  ” آن ” . چاپ دوم اين كتاب در مهر ماه 85 از طريق انتشارات هماي دانش با عنوان دایره المعارف بازاریابی منتشر شد .

2-6ترجمه و تاليف كتاب تبليغات در رسانه هاي يك سويه از طريق انتشارات آرنگ در سال 1384.

3-6 ارائه تحقيقي جامع با عنوان ” طراحي مدل راهبردي آميخته بازار يابي صنعت جهانگردي ايران ” در سال 1379 براي اخذ درجه دكتراي تخصصي

4-6ترجمه كتاب ده گناه مرگبار بازاريابي اثر پرفسور فليپ كاتلر(2004)كه در مهر ماه 85  توسط انتشارات هماي دانش منتشر  شد.

5-6 ارائه تحقيقي جامع با عنوان ” تاثير بازار يابي بر جذب جهانگردان بيشتر از كشور هاي جنوب خليج فارس به ايران ” در سال 1374 براي اخذ درجه كارشناسي ارشد .

5-6 كتاب در حال انتشار با عنوان ” اصول ، مهارتها و مديريت فروش ” با همكاري آقاي دكتر عبدالحميد ابراهيمي .

6-6 ارايه  يك مقاله با عنوان (بررسي اهميت فعاليتهاي تشويقي و ترغيبي در آميخته بازاريابي جهانگردي جهت جذب جهانگردان خرجي به ايران) به مجله علمي –پژوهشي دانشور شاهد علوم انساني.اين مقاله توسط سه داور به صورت مقدماتي تاييد شده است . نظر داوران براي اصلاح پاره اي موارد در مقاله انجام و مجددا به دفتر مجته ارسال شده است.

6-7 ارايه يك مقاله با عنوان (طراحي مدل راهبردي آميخته بازاريابي صنعت حهانگردي ايران)به مجله علمي-پژوهشي مدرس علوم انساني از دانشگاه تربيت مدرس.اين مقاله توسط داوران به صورت مقدماتي بررسي و اصلاحات مورد نظر ان ها اعمال و مجددا به دفتر مجله ارسال شده است.

6-8 ارايه و چاپ يك مقاله با عنوان (نقش شخصيت كاركنان بر رفتار سازماني) در فصلنامه علمي مجتمع دانشكاهي علوم دريايي امام خميني نوشهر،سال پنجم،شماره 8،زمستان1375.

6-9 ارايه يك مقاله با عنوان(تحول اداري و نقش آن در وجدان كاري و انضباط اجتماعي و بالعكس)به سمينار سراسري بررسي راههاي عملي حاكميت وجدان كاري و انضباط اجتماعي كه در خلاصه مقالات اجلاس در تاريخ 28و29خرداد1375واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي چاپ شده است.

6-10 ارايه و انتشار يك مقاله با عنوان (گزينش نيروي انساني از نظر اسلام) در نشريه علمي تحقيقاتي سكان وابسته به مديريت مطالعات و تحقيقات نداجا،سال سوم ،شماره9،شهريور1375.

6-11 ارايه و انتشار يك مقاله با عنوان (نقش بازاريابي در توسعه صنعت هتلداري در ايران) در ماهنامه تخصصي بازاريابي ،شماره هشتم،شهريور ماه1379.

6-12 استاد راهنماي 27 عنوان پايان نامه واستاد مشاور15عنوان پايان نامه و استاد داور 12 عنوان پايان نامه در مقطع كارشناسي،استاد مشاور 2 عنوان پايان نامه و استاد داور 2 عنوان پايان نامه در مقطع دكتري.

6-12 ارايه و انتشار يك مقاله با عنوان (نقش بازاريابي در توسعه محصولات كشاورزي و صنايع غذايي در ايران) ،ماهنامه تخصصي بازاريابي،شماره دهم،فروردين ماه 1380.

6-13 ارايه و انتشار يك مقاله با عنوان (مديريت شكايت مشتريان) به ماهنامه عصر تبليغات و بازاريابي،كه در دو شماره اول و دوم  در دو قسمت متوالي چاپ شده است.

6-14 ترجمه كتاب بازاريابي براي جذب سرمايه اثر فيليپ كاتلر2004 كه با همكاري آقاي دكتر ابراهيمي در حال انتشار ميباشد.

6-14-ترجمه و انتشار کتاب ده گناه مرگبار بازاریابی اثر فلیپ کاتلر2004 که با همکاری آقای دکتر ابراهیمی از طریق انتشارات همای دانش در سال 1385 منتشر گردید.

6-15-ترحمه و انتشار کتاب درسی دانشگاهی مدیریت بازاریابی جهانی اثر وارن کیگان و گرین 2008 که در سال 1388 از طریق دفتر پژوهش های فرهنگی منتشر خواهد شد.

6-16- ارایه و انتشار یک مقاله با عنوان 18 اصل یک شرکت بازاریابی که در سال 1386 در  مجله مهندسی تبلیغات در سال 1386 به چاپ رسید.

6-17- اجرای تحقیق میدانی جامع با عنوان تعیین نیازها و خواسته های مشتریان آپارتمان های لوکس برای گروه ساختمانی امید در سال 1387

6-18-ترجمه کتاب MBAدر یک کتاب با همکاری آقای دکتر ابراهیمی که ترجمه گردیده و به زودی منتشر خواهد شد.

6-19-ارایه و انتشار مقاله با عنوان بر رسی و الویت بندی نیازهای خریداران دستگاه های رادیو لوژی در تهران با استفاده از روش برنامه ریزی سلسله مراتبی در مجله علمی- پژوهشی پژوهشگر وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه در تابستان سال 1388.

 

 

7- ماموريتهاي آموزشي و اجرائي خارج از كشور .

1-7 طي دوره كارشناسي مديريت بازرگاني در آمريكا به مدت 5/4 سال از سال 1352 تا 1356 .

2-7 تدوين يك سري كتب تداركاتي و لجستيكي براي نيروي دريايي ارتش در يك كارخانه كشتي سازي به مدت 13 ماه از سال 1368 تا سال 1369 در شهر دردريخت در كشور هلند .

3-7 مسافرتهاي كوتاه مدت اداري و آموزشی  به كشورهاي پاكستان ، مصر ،‌ سودان، جيبوتي و افغانستان .

 

8-سمینارها وجشنواره های ملی و بین المللی

-1-8- عضویت در کمیته داوران کنفرانس بین المللی مدیریت که از سال 1383 توسط گروه پژوهشی-صنعتی آریانا در سالن اجلاس سران برای مدیران ارشد و مدیران میانی شرکت ها برگذارمی شود.

2-8- عضویت در کمیته داوران کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی که از سال 1384 توسط گروه پژوهشی-صنعتی آریانا در سالن رازی بیمارستان میلاد برای مدیران ارشد و مدیران بازرگانی شرکت ها برگذار می شود.

3-8- عضویت در کمیته ارزیابی اولین جشنواره مدیریت نام و نشان تجاری در سالن همایش های صداو سیما که در سال 1387 توسط شرکت هوشمند تدبیر برگذار شد

4-8- عضویت در کمیته علمی سمینار  تبیین نقش و جایگاه موسسات خدمات بازاریابی در توسعه صادرات غیر نفتی که توسط سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1386 در سالن همایش های صدا و سیما برگذار شد.

5-8- سخنرانی در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت نوین در صنایع غذایی با عنوان مدیریت بازاریابی بین المللی در صنایع غذایی در سالن همایش های اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سال 1384.

6-8-شرکت در کنفرانس بین المللی بازاریابی صادراتی به عنوان میهمان ویژه که توسط سازمان توسعه تجارت ایران در سلن همایش های صدا و سیما در سال 1387 بر گذار شد.

7-8-سخنرانی دردومین  کنفرانس مدیریت فروش باعنوان مهارت های فروش که در 9و10 آبان ماه سال 1388 توسط دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و شرکت ایده پردازان کسب و کار در سالن همایش های رازی در تهران بر گذار گردید.

8-8-سخنرانی در اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی که در تاریخ های17و18 بهمن ماه 1388 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی در تهران برگذار شد

9-8-شرکت درپنجمین کنفرانسن المللی برند که در 20و21 آبان ماه1388 در سالن همایش های صدا و سیما برگزار گردید به عنوان میهمان ویژه

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط هیئت مدیره نیوگام در سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۸۸ و ساعت ۱۷:۳۷ بعد از ظهر |


Powered By
BLOGFA.COM